Trung tâm Chính trị - Hành chính Tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Ban QL dự án xây dựng – Sở xây dựng Long An
Địa chỉ: Đường song hành quốc lộ 1A, P. 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Quy mô: 282.000 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2017 – 2018
Đặc điểm công trình: Khu làm việc tập trung của các cơ quan, sở ban ngành tỉnh Long An