Nhà máy dược Phương Đông 1 & 2
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Quy Mô: 5.500 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn GMP – WHO vavf các tiêu chuẩn GLP, GSP, GDP
Phạm vi: Tư vấn, bảo trì, cải tạo hệ thống điều hòa không khí
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Đặc điểm công trình: Nhà máy sản xuất các loại dược phẩm