Kho bạc nhà nước Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Quy mô: 5.000 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2017
Đặc điểm công trình: Khu quản lý ngân quỹ và thực hiện các hoạt động tài chính ngân hàng