Nhà máy giấy KRAFT VINA
Chủ đầu tư: Công ty TNHH giấy Kraft Vina(Thái Lan, Nhật Bản)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 Bến Cát, Tỉnh Bình dương
Quy mô: 380.000 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Đặc điểm công trình: Nhà máy sản xuất giấy và vật liệu đóng gói