Chào mừng Quý khách đến với Công ty 30-4 – Nhà cung cấp thiết bị và phụ kiện điều hòa không khí chính hãng giá gốc!

Quý khách vui lòng đọc cẩn thận bản Thỏa thuận này khi truy cập vào website supplyhouse.vn. Khi truy cập vào website để tham khảo hoặc mua hàng đồng nghĩa với việc Quý khách hàng chấp nhận các điều khoản của bản Thỏa thuận này.
Chấp nhận các điều khoản sử dụng
Khách truy cập, Quý khách, Người sử dụng: Là người truy cập vào website supplyhouse.vn để tham khảo thông tin, mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ của website.
Supplyhouse.vn là website thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật 30-4.
Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng (TTSD) này. Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật.
Trách nhiệm của Quý khách đối với tài khoản của mình
• Quý khách cung cấp các thông tin chính xác về mình theo hướng  dẫn trong mẫu đăng ký tài khoản thành viên.
• Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản của Quý khách. Quý khách đồng ý:
• Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật.
• Bảo đảm rằng Quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
• Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có Quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.
• Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.
Trách nhiệm của Quý khách khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt mua hàng hóa
• Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website supplyhouse.vn với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do supplyhouse.vn cung cấp.
• Trách nhiệm của supplyhouse.vn về việc bảo mật thông tin cá nhân cho Quý khách
• Qua quy định bảo mật, supplyhouse.vn muốn khẳng định rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ không bị bán, chia sẻ, hoặc cung cấp cho bất kì bên thứ ba nào khác.
Thu thập thông tin khách hàng
Chúng tôi thu thập thông tin từ Quý khách tại các đường link khác nhau trên trang web. Ví dụ, chúng tôi cung cấp/hoặc yêu cầu các thông tin khi Quý khách:
• Đặt một đơn hàng
• Đăng ký tài khoản đăng nhập
• Yêu cầu thông báo đơn hàng
• Tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến.
• Yêu cầu catalogue, báo giá, đơn đặt hàng
• Giới thiệu cho bạn bè, người thân
Trong quá trình thực hiện một đơn hàng, một yêu cầu, hoặc hoàn thành việc giao hàng, supplyhouse.vn sẽ dùng những thông tin này để liên lạc với Quý khách.
Các kết nối đến bên thứ ba
Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM… supplyhouse.vn sử dụng công cụ thanh toán thẻ tín dụng của công ty, ngân hàng thanh toán để tính tiền cho Quý khách. Khi hàng được vận chuyển, chúng tôi sẽ cung cấp cho hãng vận chuyển thông tin cần thiết để tiến hành thành công việc giao hàng (ví dụ như: tên, địa chỉ cũng như các thông tin thanh toán thích hợp).
Supplyhouse.vn có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt như yêu cầu của người thực thi pháp luật vì mục đích giảm và chống việc giả mạo thẻ tín dụng.
Chào hàng và chúc mừng
Chúng tôi sẽ gửi email hoặc gọi điện đến Quý khách để thông báo những thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Quý khách. Nếu Quý khách không muốn nhận những thông tin chào hàng như vậy, vui lòng cập nhật lại tài khoản của mình trên website của chúng tôi hoặc click vào các link unsubcribe bên dưới email 30-4corp.com.vn gửi cho Quý khách.