Nhà máy MILLENNIUM FURNITURE Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MILLENNIUM FURNITURE(Mỹ)
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quy mô: 20.000 m2, 3.000 nhân viên
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Đặc điểm công trình: Nhà máy sản xuất đồ nội thất, giường, tủ, bàn, ghế sofa