Văn phòng THT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hata
Địa chỉ: Đường Trần Hữu Trang, Q. Phú Nhuận
Quy mô: 8 Tầng, 1500 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Đặc điểm công trình: Văn phòng làm việc