Ngân hàng Standard Chartered

Chủ đầu tư: Ngân hàng Standard Chartered
Địa chỉ: Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7,  TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.   
Quy mô: 17 Tầng, 28.700 m2. 
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn văn phòng hạng A.
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2017
Đặc điểm công trình: Văn phòng làm việc cho các hoạt động tài chính ngân hàng