ShopHouse SALA Đại Quang Minh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại Quang Minh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Q. 2, TP. HCM
Quy mô: 1 tầng hầm + 4 tầng nổi + 1 tầng mái, 170 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn cao cấp
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Đặc điểm công trình: Nhà phố thương mại