Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
Chủ đầu tư: Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, TP.HCM
Quy mô: 12.000 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2017
Đặc điểm công trình: Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học