Trường VSTARSCHOOL
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch Vụ Chấn Thanh
Địa chỉ: Khu dân cư Him Lam, đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP.HCM
Quy mô: 10.000 m2
Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn
Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Đặc điểm công trình: Trường học cấp 1,2,3